(021)44228051-2

info@rasooltalebi.com

  • سرمایه گذاری و سرمایه پذیری

Разработка и создание интернет магазина Joomla

سرمایه گذاری و سرمایه پذیری

آ 30

سرمایه گذار

در مرحله اول سرمایه گذاران به طور کلی معمولا برای افراد و شرکت هایی که برای راه اندازی کسب و کار و پروژها یی که در مرحله شروع ویا در مرحله تحقیقات بازار و یا توسعه است سرمایه گزاری مینمایند.

سرمایه گذاران در مراحل اولیه به طور معمول در زمانهایی سرمایه گذاری میکنند که

1)کسب و کار جدید یا پروژه با سرمایه ای به اندازه کافی به نقطه ای که از نظرآنها کافی و سودآورباشد برسد،

2) کسب و کار یا پروژه در موقعیتی باشد که در آن مفهوم کسب و کار خود را ثابت کرده و اطمینان کافی حاصل شده باشد

3) کسب و کار یا پروژه در مرحله ای که نیاز به بودجه اضافی برای حرکت به سمت پروژه یا کسب و کار بزرگتر دارد

کار آفرین

سه فاکتور در کار آفرینی از اهمیت بالایی برخوردار است : علم ، شجاعت و سرمایه

به طور معمول کارآفرینان درمراحل اولیه بعد از علم و شجاعت نیاز به دریافت سرمایه اولیه برای کسب و کار جدید خود دارند

سرمایه را به خاطراینکه آنها باید تحقیقات بازار را انجام دهند

  اگر پروژه یا کسب و کار قابل دوام باشد، نیاز به پول برای اثبات و اینکه اطمینان کافی حاصل شود که این اطمینان در واقع حاصل کار خواهد بود ،

کارآفرینان سرمایه گذاری را برای طراحی محصول ومواد اولیه یا واردات که معمولا یک فرآیند گران است

بنابراین درمراحل اولیه سرمایه گذاری با ارائه کمک های مالی به کسب و کاری که هنوز در ابتدای کار است و یک راه طولانی را درپیش داردصورت میگیرد.

هنگامی که یک کسب و کار یا پروژه نیاز به یک سرمایه گذار برای کمک در مراحل اولیه دارد ، که به طور معمول سرمایه گذار سهم بزرگی در این شرکت داشته باشد واین ونیازمند آن است که سرمایه گزار از بازگشت سود معقول و افزایش سرمایه اولیه اطمینان حاصل کند . و این سرمایه گذاری برای سرمایه گذار دارای ریسک و مخاطره آمیز است و ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهد ، بنابراین قابل درک است که سرمایه گذاران نیاز به یک طرح کسب و کار قوی برای کسب و کار جدید و همچنین یک بازگشت خوب از سرمایه گذاری خود را دریافت کند.بنابر این لازم است سرمایه گزار در طرح کسب و کار از سود و بازگشت سرمایه خود اطمینان حاصل نماید .

سرمایه گذارکارفرما