(021)44228051-2

info@rasooltalebi.com

  • مشاوره نیروی انسانی

Разработка и создание интернет магазина Joomla

مشاوره نیروی انسانی

آ 29

بخش منابع انسانی مسئول حفظ ارتباطات جامع بین کارکنان و مدیریت می باشد. از تنظیم دستورالعمل برای استخدام و فسخ کارکنان، جذب منابع انسانی حرفه ای وانجام انواع کارهای مربوط به حفظ این خط از ارتباطات است. مانند مشاغل دیگر، منابع انسانی به یک سطح و یا لایه محدود شده است. مدیران منابع انسانی ،نظارت بخش منابع انسانی و ارائه پشتیبانی اداری مربوط به مدیریت حرفه ای بالاتر است. به همین ترتیب، یک مشاور منابع انسانی دارای موضع قدرت در میان دیگر متخصصان منابع انسانی و اعمال در نقش نظارتی با طیف گسترده ای از مسئولیت است .مدیریت منابع انسانی مشاوره آسان و راه حل برون سپاری به حفظ استاندارد در شیوه های اشتغال فراهم می کند. ما به شما کمک میکنیم کسب و کار و کارکنان خود را از خطرات مرتبط با اشتباهات رایج در مدیریت منابع انسانی محافظت نمایید. ما شما را با آموزش مدیریت پشتیبانی میکنیم و با ارئه شیوه مناسب ازدعوی قضایی پرهزینه جلوگیری به عمل خواهیم آورد. مشاوره مدیریت منابع انسانی راه حل مناسبی برای کارفرمایان که جهت بکار گیری از نیروی متخصص و جلوگیری از نیروی اضافی میباشد. ما با روشهای زیربه شما در به روز رسانی و آماده سازی سیستم جذب نیرو و نگهداری نیروی وفادار کمک خواهیم نمود: سیاست پرسنل و روش مستندات دستورالعمل های مدیریت عملکرد ارزیابی ناتوانی آموزش مدیریت در انطباق توسعه پرسنل و مدیریت استخدام این که آیا شما در حال حاضر با مشکلات قانونی مواجه هستین و یا علاقه مند به توسعه راه حل برای افزایش انطباق و به حداقل رساندن هزینه ها میباشید، با ما تماس بگیرید و به طور مستقیم یاد بگیرید که چگونه شما می توانید از برنامه های HR موثر بهره مند شوید.