(021)44228051-2

info@rasooltalebi.com

  • طرح کسب و کار

Разработка и создание интернет магазина Joomla

طرح کسب و کار

آ 29

آیا شما واقعا نیاز به صرف وقت برای نوشتن طرح کسب و کار دارید ، یا یک استراتژیست واقعی برای طرح کسب و کار؟ برای ما دلیل این که شمابرای طرح کسب و کار خود نیاز به کمک دارید مشخص شده است . و از مهارت متخصصین ما که به عنوان یک استراتژیست در امور کسب و کار وآماده ارائه طرح در این زمینه هستند متعجب خواهید شد. ماطرح کسب و کار مورد انتظار شما را کاملا پاسخ خواهیم داد. ما از شما یک سری سوال خواهیم بپرسید و شما فقط پاسخ خود را تایپ کنید مشاور طرح کسب و کار استراتژیک: مشاور طرح کسب و کار در حقیقت کسی است که به شما کمک خواهد کرد تا ایده ها و استراتژی های خود را اصلاح، و قالب آنها را به یک کسب و کار مناسب تبدیل کنید. ما با به چالش کشیدن مفروضات ،برای پر کردن شکاف در تفکر ، تحقیق و تجزیه و تحلیل مستقل، و کمک به تدوین و فرموله کردن مدل کسب و کار، تاکتیک و استراتژی آمده ایم. ما به شما کمک خواهیم کرد تا تمایز رقابتی بلند مدت خود را،بر شناسایی بازارهای هدف، و برنامه ریزی برای مقیاس پذیری کسب و کار آماده سازید. و سپس ما به شما کمک کنیم که آن را بیان ودر یک بسته فوری تهیه کنید.